Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1405

Kdo vykonává prostou správu cizího majetku, činí vše, co je nutné k jeho zachování.