Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2423

Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním kromě nákladů na pojištění. Na náhradu nákladů na pojištění má skladovatel právo, byl-li povinen dát věc pojistit.