Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.