Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2688

Plnil-li potvrzující výstavce oprávněnému podle podmínek akreditivu, má právo na náhradu vůči výstavci akreditivu.