Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 572

Osoba jednající v písemné formě, může svůj projev vůle odvolat, dojde-li odvolání druhé straně nejpozději současně s původním projevem vůle.