Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2549

Ujednání ve smlouvě, která se odchylují od ustanovení tohoto dílu v neprospěch zákazníka, jsou neplatná.