Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2930

Nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku.