Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 804

Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.