Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131

Prohlášení právnické osoby za neplatnou nemá vliv na práva a povinnosti, jichž nabyla.