Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2139Výhrada zpětného prodeje

Ustanovení o zpětné koupi se obdobně použijí i na ujednání, kterým si kupující vymíní, že věc prodá prodávajícímu zpět.