Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2672

Ten, kdo vede účet, připíše na něj přijaté nebo převedené peněžní prostředky nejpozději následující pracovní den poté, co získal právo s nimi nakládat.