Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1108

Ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem.