Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2104

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.