Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2495

Zastoupený obstará a obchodnímu zástupci sdělí údaje nezbytné k plnění jeho povinností.