Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2087

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.