Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 235

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.