Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2127

Hrozí-li věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.