Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1662

Dědické podíly se vypočtou stejně jako povinný díl.