Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2659

Neprovede-li kontrolor kontrolu řádně, nemá právo na odměnu a náhradu nákladů.