Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1533

Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše.