Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1093

Držba se přeruší, nevykonával-li ji držitel v průběhu vydržecí doby déle než jeden rok.