Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 497Ovladatelné přírodní síly

Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.