Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 808

Osvojované dítě může svůj souhlas s osvojením odvolat až do rozhodnutí o osvojení.