Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2990Ochrana proti omezování soutěže

Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže, má práva stanovená v § 2988.