Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2693Jiné akreditivy

Ustanovení o dokumentárním akreditivu se použije přiměřeně i na akreditiv, podle něhož se lze domáhat plnění při splnění jiných podmínek, než je předložení dokumentů.