Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2336

Pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako řádný hospodář.