Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2463

Porušil-li komisionář příkaz komitenta ohledně osoby, s níž měla být smlouva uzavřena, ručí za splnění povinnosti osobou, se kterou smlouvu uzavřel.