Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2001

Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.