Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2470

Komitent má právo odvolat příkaz jen do doby, než vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě.