Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2131

V ostatním se na smlouvu o koupi nemovité věci použijí přiměřeně ustanovení o koupi movitých věcí.