Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 754

Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem.