Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 124

Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.