Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2947

Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy.