Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 237

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.