Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 897

Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne na návrh rodiče soud.