Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1392

Podzástavce se nezbaví povinností podle § 1353 předáním věci podzástavnímu věřiteli.