Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 21

Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná.