Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2784

Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky z pojištění i od pojistníkova zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo od pojištěného.