Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1819

Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.