Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2916

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.