Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 194

Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.