Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1011

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.