Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1941

Poukazník bez zbytečného odkladu oznámí poukazateli, nechce-li poukázku použít, anebo odpírá-li poukázaný poukázku přijmout nebo podle ní plnit.