Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2931

Vznikla-li škoda na věci jejím odcizením nebo ztrátou, nahradí provozovatel tuto škodu, jen pokud poškozený neměl možnost věc opatrovat.