Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1525

Nesvéprávný není způsobilý pořizovat, nejedná-li se o případy uvedené v § 1526 až 1528.