Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 693

Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich.