Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1435

Investici vynaloženou dříve, než se ujal správy, může správce udržovat, třebaže nebyla obezřetná.