Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1092

Do vydržecí doby se ve prospěch vydržitele započte i doba řádné a poctivé držby jeho předchůdce.