Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 221

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.