Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1116

Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.